kurs Python

https://www.langolian.pl/kurs-python

Kursy Python oferowane w Langolian
Kursy z najlepszego języka programowania oferowane w Langolian są skierowane dla osób zainteresowanych, które chcą podnieść własne umiejętności albo nauczyć wszystkiego od kwestii podstawowych. Często na kurs Python zdecydowani są programiści, osoby ze świata nauki oraz statystycy. W trakcie szkolenia spory akcent położony jest na nauczenie się składni, zastosowanie podstawowych bibliotek, a także na dopasowanie użytecznych opcji. Zajęcia uzupełniane są użytecznymi ćwiczeniami. Mogą odbyć się w filii Langolian lub w firmie zleceniodawcy.

https://www.langolian.pl/kurs-python